Google

Translate blog

onsdag 22 februari 2017

Calabash nebula en blivande nebulosa vilken skulle lukta ruttnade ägg om vi kom dit.

Denna röda stjärna med namnet Calabash Nebula (OH 231,8 + 04.2) är på väg att bli en nebulosa. Dess gas och stoff slungas ut från objektet ut i universum o detta omvandlade.

Hastigheten i denna utkastningsprocess ligger på hela en miljon km i timmen.
Objektet kallas även den ruttna äggnebulosan på grund av dess höga halt av svavel och andra mineral vilka om vi varit i närheten skulle lukta som ruttna ägg.


Objektet ligger ca 5000 ljusår från Jorden i stjärnbilden Akterskeppet på södra stjärnhimlen.

tisdag 21 februari 2017

Rymdvistelse påverkar människan kanske mer än vi vet idag. Ett exempel här.

Tvillingar och då enäggstvillingar är lika som bär i många fall.
I USA finns ett tvillingpar där en av dessa varit uppe under en tid på rymdstationen däruppe. Den andre var kvar på Jorden.

Nu har bevis kommit som visat att den tvilling som varit däruppe fått en förändrad bakterieflora. Tron är att detta har med rymdens påverkan att göra, strålningen och viktlösheten däruppe.

Bevis på likartad bakterieflora i detta tvillingpar innan färden är bevis på att något händer däruppe. Andra rymdfarare har visat samma sak. Men när de väl varit på Jorden ett tag igen återställs bakteriefloran till dess ursprung igen.

Min fundering är om det är bristen på bakterier från Jordens inandningsluft och föda intagen här som gör detta. Födan på rymdstationen är troligen artificiell på många vis och vad jag tror är att bakterier då går i dvala eller tillfälligt inte kan leva i magen. Men att dessa snabbt återupplivas eller återkommer genom lite mer smutsig mat och naturlig sådan vid en tids vistelse på Jorden igen.


Men säkert är att människan påverkas av rymdens vakuum. Sätt vi ännu inte helt förstår eller vet men vilka vi bör veta innan vi ger oss upp på långresor till Mars exempelvis.

måndag 20 februari 2017

Ibland är det slumpen (fru Fortuna) som låter oss finnas här eller är något annat involvera?

Åter har en asteroid  svept förbi i närområdet innanför (månens och Jordens banor) dock inte på ett avstånd som riskerade ett nedfall på Jorden.

Överraskande upptäcktes denna stenbumling av astronomiska instrument för några veckor sedan. Storleken var ca 11*25 meter.


Namnet blev 2017BS32 och  det är den fjärde händelsen under kort tid en asteroid kommer in i närområdet överraskande och förhållandevis nära oss.

Nog tänker man på hur stor risken kan bara att nästa eller nästa asteroid tar kursen rätt ner på oss. Kanske vi kan se oss balansera på en osäker lina här på Jorden.

söndag 19 februari 2017

Solsystemets planeter, månar och asteroider mm är rester av solens förflutna.

Vi måste veta att religion är att tro på en verklighetsbild. Vetenskap att tro på en vetenskaplig förklaring med olösta frågor.

En gång fanns gas och stoff med en omkrets av ljusårs storlek. Efterhand lyckades dessa få kontakt genom virvlar och gravitationskraften.

Allt blev tätare och snart var solen bildad. Men vid denna process där mycket energi var inblandat blev en del materia över. Materia vilken fortsatte dras samman och kollidera med annan materia och med gravitationens krafter blev till satelliter runt denna.

Resterna blev därför i många fall planeter mm och en av dessa blev Jorden och här lever vi en liten stund släkte efter släkte. Kan det finnas en högre mening med detta? Ingen vet men många tror detta. En kamp mellan ondska och godhet pågår här anser många och har alltid gjorts. Kan det likväl finnas en djävul och en Gud i ständig kamp vilket många anser? Ser vi oss omkring i nutid, historia och hoppfullhet kan det vara så.


Verkligheten är inte så enkel som vi kanske försöker få den med den kunskap vi hela tiden försöker finna och få kontroll över. Kunskap vilken hela tiden nu och historiskt har fått omtolkas och ger nya frågor vi ännu inte kan besvara varken naturvetenskapligt eller religiöst. 

Vi kan bara tro vi har svar. Vi människor behöver en grund för att kunna kommunicera med varandra. Därför är så många idag rädda för religionens svar då dessa inte ger människan egen kontroll över verkligheten utan måste se en högre makt som styr. Ingen är bekväm med att bli detta om man inte har sökt denna slag av förklaring. 

Vi måste veta att religion är att tro på en verklighetsbild. Vetenskap att tro på en vetenskaplig förklaring med olösta frågor.

lördag 18 februari 2017

Maunakea Jordens bästa plats till att fotografera främmande solsystems planeter.

Subaru är ett teleskop vilket bäst lyckats fotografera planeter runt andra solsystem från Jorden.

Inte för att det är bäst teleskop i världen (det finns bättre utanför Jordens atmosfär, ex Hubble)  utan därför att det ligger på den bästa platsen för detta ändamål för jordiska teleskop. 

Maunakea, en utslocknad vulkan på Hawaii. Det är platsen  och från länken här kan man nästan dagligen följa nya bilder från detta teleskop. 


fredag 17 februari 2017

Miljarder spökpartiklar passerar igenom oss varje sekund.

Otroligt men sant. Miljarder partiklar kallade neutriner eller spökpartiklar passerar allt varje sekund oss likväl som alla organiska eller oorganiska material. De finns överallt men är likväl nästan omöjliga att påvisa och mäta.

Det var mängder av materia inte antimateria som en gång bildades när universum uppstod. Mörk materia vet vi inget om fast denna är mycket vanlig (om nu inte mörk materia är en illusion) hoppet är att mätningar av neutriner kan ge lösningar till vad mörk materia är.

Forskning pågår och varifrån svar hoppas ges är vid sydpolen och dess is. Här samarbetar 300 forskare från 48 universitet och nationella forskningscentra i 12 länder genom att analysera mätningar från ice cube.


IceCube är en partikeldetektor på sydpolen vilken registrerar interaktioner av den subatomära partikeln vilken är så svår att mäta men väl så viktig för att förstå vår verklighets uppbyggnad. Neutrinen.

torsdag 16 februari 2017

Dolda solstormar laddar partiklar till nära ljusets hastighet

Nu kan det bevisasLaddade partiklar accelererar till nära ljusets hastighet på solens yta. 

 Gammastrålar med effekter av 3 miljarder elektronvolt har upptäckts.

Dessa partiklar kommer från ingenstans har det sagts. Självklart är detta inte sant. Nu har det visat sig genom Farmi Gamma Ray Space Telescope var dessa effekter har för bakgrund.

Partiklarna med effekter av detta slag med nästan ljusets hastighet far runt på solytan efter soleruptioner på solens baksida.


Det var det under lång tid svårt att förstå dessa effekters ursprung.