Google

Translate blog

tisdag 26 september 2017

Nya rön om galaxer o dess former

Som vi vet finns olika slag av galaxformer. Stavgalaxer är en vanlig form av galaxer. Den indelas i två slag. Spiralgalaxformen formen på  vår närmsta granne Andromediagalaxen och Stavspiralgalaxen där vår egen Vintergata är ett exempel.

Därutöver finns irregluljära galaxer små oregelformade galaxer och utöver det elliptiska galaxer varav en grupp inom dessa kallas cD-galaxer. Därutöver finns även linsformade galaxer.

Numera antas att det är krockar mellan två spiralgalaxer är det som skapat elliptiska galaxer. Men vissa forskare har börjat tvivla på att alla elliptiska galaxer bildats genom dessa explosioner. Av den anledning har de tittat närmre på galaxer 11 miljarder ljusår bort. Galaxer vilka fanns redan 3 miljarder år efter BigBang.

Där såg man att den vanligaste formen på galaxer för 11 miljarder ljusår sedan var skivformen. I dessa fanns mängder av gas o damm vilket fick en stor  mängd stjärnor att bildas i skivgalaxernas centrala delar. Ett skeende vilket i slutändan enligt denna teori får galaxens form att förändras från skivform till elliptisk.

Ett konstaterande vilket ska visa att det inte behövs några spiralformade galaxers kollisioner för att en elliptisk galax ska bildas.

Galaxers former och varför de ser ut som de gör är även det en viktig pusselbit i att försöka förstå mer och lösa mysteriet om vad universum är hur det kom till, ser ut  och varför och i slutändan vilka vi är och varför.


För mer information om vilka teleskop som användes för arbetet ovan och hur de användes följ länken.

måndag 25 september 2017

En exoplanet svart som asfalt funnen i stjärnbilden Kusken

Svart som asfalt ligger den där som en planet runt sin sol Wasp 12.

 Wasp 12b finns 1400 ljusår från oss med sin sol i stjärnbilden Kusken. Planeten är dubbelt så stor som vår största planet i vårt solsystem Jupiter.  94% av ljuset från Wasp 12b stannar kvar på den vilket gör att den ser ut som svart asfalt.

Planeten ligger mycket nära sin sol vilket i detta fall låst den så att alltid samma sida är vänd mot solen och då vi härifrån ser den mörka sidan vilken aldrig får solljus blir resultatet en svart planet.

Upptäckten gjordes av det berömda Hubbleteleskopet.


Planeten i sig är en gasplanet vilket gör den ovanlig som svart planet 

Bilden visar storleksförhållandet mellan vår vårt solsystems största planet Jupiter och den upptäckta svarta planeten Wasp 12b

söndag 24 september 2017

Fler spindlar på Mars än vad man tidigare trott

Sedan ett bra tag nu har fler och fler spindlar synts på Mars. Inte av det slag vi ser på Jorden utan formationer benämnda spindelnätmönstrade.

Det har nu upptäckts dessa formationer på platser där man tidigare inte ansett att de skulle finnas.

Forskare tror att bildningarna, kallade araneiforms skapas när koldioxidisen upphettas av solljus då marsvåren kommer och gasen under isen försöker undkomma det infallande fukten från isskiktet. När gasen rusar iväg detonerar den röda planetens yta efterlämnande en spindel eller som det ser ut spindelnätsliknande formationer på ytan.

Tills nu har det ansetts att detta sker enbart vid sydpolen och på isbelagda slätter. Men sedan lekmän över hela världen hjälpt till med att skanna tusentals bilder har nya områden upptäckts med dessa mönster.


Endast Neptunus måne Triton har liknade formationer på sin yta i vårt solsystem. På Jorden finns inget av detta fenomen överhuvudtaget.

lördag 23 september 2017

Mycket färgrika bilder från Saturnus ringar

Cassini-Huygins   uppdrag vid Saturnus tog slut i sin helhet den 15 september i år.

Bland alla bilder från detta uppdrag kan här ses mycket skarpa bilder av ringarna vid Saturnus. 

Det är B-ringarna vi ser i olika filter. Tre olika slag av bild på samma område kan ses här. Se och upplev hur det ser ut nog är det vackert

fredag 22 september 2017

Ett nytt mysterium från Jupiter

Vårt solsystems största planet och likaså största gasplanet och även den  planet som ligger som nästa planet efter Jorden och Mars har sin storm sedan lång tid.

Den röda fläcken är den eviga stormen på Jupiter vilken förundrat de som sett den i sekel nu.

Men ett nyligen upptäckt och omdiskuterat mysterium är polernas norrsken på Jupiter. Aurorna här är de kraftfullaste i vårt solsystem men kanske (anser jag) inte så förvånande då planeten är den största gasplaneten här.

Det som ingen ännu förstår är hur de allra ljusaste aurornas energi uppstår och varför.


Det är detta som är ett av Jupiters mysterium. Förklaring saknas.

torsdag 21 september 2017

Vi letar efter ET därute men kan ET redan har hittat oss?

Vi söker efter exoplaneter därute och då planeter därute med civilisationer lik vår vilket vi hoppas. Men kan dessa redan letat och hittat oss eller håller på att letar efter liv likt vi gör just nu.

Chansen att de då finner eller har funnit tecken på liv som är vi är lika stor som att vi finner dem. Anses det.

Men jag tvivlar vi lever på en planet i en avkrok av Vintergatan på en arm av denna och ET bör för att enklare hitta liv söka i centrala delarna av galaxen i första hand bland de miljarder av stjärnsystem vilka ligger i klustret där istället för i en avkrok på en betydligt mindre stjärntät spiralarm.

Av den anledningen anser jag det mindre troligt att ET hittar oss än att vi hittar ET. Om denne finns. Men slumpen kan ju göra att närmsta eventuella ET finns i ytterområden och vårt närområde och då kan vi hittas och ha hittats innan vi funnit ET beroende hur de söker eller vi söker.


Men allt förutsätter att det finns liv någonstans däruppe och att detta är intelligent och civiliserat för att inte säga på en minst lika stor teknisk nivå som vi är just nu.

onsdag 20 september 2017

Bor upptäckt på Mars. En viktig byggsten för RNA

Borföreningar är nödvändiga för att kunna få fram RNA

Strängar av RNA kan ha varit de första byggstenarna på Jorden och kan ha varit början till liv även på Mars. Om det sedan blev liv på Mars eller inte är en annan fråga vilken forskare önskar få svar på.

Boret som hittats på Mars är i kalciumsulfatmineraler vilket visar att det bör ha funnits i det grundvatten av neutralt till alkaiskt PH-värde som tidigare flöt på planeten. 

Upptäckten gjordes Cole Cater av Rovers ChemCam  kamera. Här bör en gång funnits vatten med en temperatur av 0-60C en temperatur vilken är möjlig för liv.


Upptäckten är spännande men bevisar inte att liv finns eller har funnits enbart att en viktig ingrediens till liv finns vilken man inte tidigare vetat. Bor.