Google

Translate blog

lördag 17 mars 2018

Nyligen avlidne Hawking filosoferade om vad som fanns innan BigBang. Min tolkning för att förenkla den otroligt spännande tanken nedan.


Stephen Hawking filosoferade om universum och bland annat om vad som fanns innan Big Bang. Svårt ämne både att tänka kring och att förstå.

Inte gjorde Hawking det enklare att förstå men substansen i hans resonemang är något att fundera över och försöka förstå något om.

Då det inte finns några gränser i universum av slaget här slutar universum, finns det inte heller någon gräns på minsta möjliga punkt innan Big Bang.

Om vi går baklänges i tid till då Big Bang uppstod eller skedde finns inte slutpunkten eller den definitiva tidpunkten.  Istället krymper ovanstående rum och tid i det oändliga. Startpunkten i tid och rum existerar inte.

Detta ovanstående är mitt försök till lättare förklaring av Hawkings tankar.

Själv försökte han förklara tankarna som förvirrade åhörarna med följande förklaring vilken jag däremot tycker är mer förvirrande än min ovanstående.

– Man kan betrakta imaginär- och realtid som börjar på Sydpolen, det finns inget söder om Sydpolen, så det fanns ingenting före Big Bang, sa Hawking. 

Bild ingen vet vad eller om något fanns innan Big Bang men alla funderar någon gång under livet på det….

fredag 16 mars 2018

Wasp39b är en planet därute med en vattenrik atmosfär.


WASP eller Wide Angle Search for Planets är ett projekt där sex svenska universitet inklusive ytterligare en grupp universitet över välden samarbetar. De samarbetar om att hitta exoplaneter (planeter vid stjärnor därute). Observatoriet för detta arbete ligger i Sydafrika.

 En planet av de planeter de upptäckt är Wasp39b med bana runt sin sol Wasp39.  Ett solsystem 700 ljusår härifrån i riktning mot Jungfruns stjärnbild.

Wasp39b är en het gasplanet av ungefär samma storlek som Saturnus. Densiteten är däremot lägre än Saturnus. Så låg att ingen hittills känd exoplanet hittats med samma låga densitet.

Densitet är som säkert de flesta vet ett mått av ett ämnes täthet eller massa per volymenhet. Ju högre densitet ett ämne har desto större är mängden massa per volymenhet; densiteten påverkar härmed ämnets vikt.

Wasp39b gör ett varv runt sin sol på fyra dagar. Planeten  har stora mängder vattenånga i sin atmosfär. Då vi nämnde storlekslikheten med Saturnus ovan ska vi även nämna att även Saturnus övre skikt innehåller vattenånga. Men enbart till en tredjedel i mängd av den som finns på Wasp 39b.

Nu är förhoppningen att WASP-projektet ska få tillgång till det nya teleskopet James Webb Space Telescope vilket ska sändas upp i rymden nästa år  för att med dess hjälp spektroskopiskt undersöka och bättre förstå sammansättningen av Wasp39b och kanske även hur denna planet bildats med sin stora mängd vattenånga.

Exempelvis information om planetens atmosfäriska kol vilket absorberar ljus på längre infraröda våglängder än Hubble kan se. Genom att förstå mängden kol och syre i atmosfären kan då forskare lära sig ännu mer om var och hur denna planet bildats.

Detta ska ge mer information än tidigare teleskop kunnat ge inom detta område vilka varit involverade som Hubbleteleskopet   och Spitzer teleskopet vilket nu av ålder förbrukat sitt helium och inte längre kan fotografera de långa våglängderna på grund av sin sämre nedkylning av sitt teleskop.  

Bilden är från  SuperWASP kamerors plats vid Observatoriet Roque de los Muchachos observatorium South African Astronomical Observatory.

torsdag 15 mars 2018

Malströmsgalaxen M51, här har oförklarligt starka röntgenstrålningskällor hittats


Ca 25-45 miljoner ljusår bort finns malströmsgalaxen M51 hur den ser ut ses på bilden ovan.

I denna galax finns mycket starka röntgenkällor vilka inte kommer från svarta hål eller andra starka källor som neutronstjärnor vilket ofta i andra fall är källan när strålningen inte visar stryka av detta slag. Just styrkans storhet får forskare att misstänka att det inte är så här om nu inte något ovanligt sker här.

Vad som ger dessa starka källors energiproduktion är därför okänt. Teorier finns om att de likväl är neutronstjärnor med vissa förhållanden av ovanligt stark magnetism  som kan resultera teoretiskt i att dessa källor ska ha kunnat uppstå. Men ingen vet säkert vad som sker i galaxen.

Lite om detta och upptäckten av fenomenet upptäckt från bland annat Chandrateleskopet kan studeras kortfattat i medföljande artikels diskussion.

onsdag 14 mars 2018

Ny teori om hur månen bildades.


Den vanliga och ännu den teori som förmedlas i läroböcker om hur månen bildades är Theia-teorin: För cirka 4,5 miljarder år sedan skedde en kollision mellan Jorden och en kropp stor som Mars. I resterna av denna där smält material och metall slungades iväg bildades månen.  Turligt nog förstördes inte Jorden av denna kollision.

Den nya teorin kallas synestia vilken är minst kanske mer trolig är följande: En synestia bildas när en kollision mellan en het planet (Jorden i detta fall) och medelstora heta objekt (små planeter ex likt Mars).  Resultatet av detta blir en snabbt spinnande smält massa och förångad sten i omloppsbana runt sig själv. Alltsammans resulterar i en explosion där förångad stenmassa skjuts iväg.


Inom ett par hundra år krymper denna förångade massa eller kondenserar till vätskeliknande format, slutligen kollapsar den i form till en smält planet genom gravitation och ytan stelnar efterhand. I detta fall till månen.


En fördel med den nya modellen är att det finns flera sätt att bilda en lämplig synestia.  Det behöver inte förlita sig på en kollision med en specifik storlek.


Bilden visar storleksförhållandet mellan månen och Jorden.

tisdag 13 mars 2018

Anledningen till att ett Mobiltelefonnät anläggs på månen 2019 av Nokia o Vodafone är nedanstående.


Det är Nokia och Vodafone som har uppdraget att bygga ett 4G nät på månen.

Startpunkten för bygget är 2019 och ska resultera i möjligheter i att sedan sända HD skarpa filmer i realtid tillbaks till Jorden eller rymdstationer.

Det ger kanske (funderar) ET möjlighet att ringa Jorden om denne landar på månen.

Möjligheten är att vid framtida baser om nu detta sker på månen kunna lätt kontakta Jorden. Lika lätt som vi idag kan ringa upp på Jorden. Men till dess blir det sändningar i realtid från de planerade månfordon och en månlandare som ska sända därifrån.

När människan åter landstiger på månen vet ingen kanske det dröjer så långt fram i tiden att det då blir ett förlegat mobiltelefonnät de möter som inte längre används. Ingen vet. Kanske det dröjer till 2030-40 talet då baser kan behövas för fortsatt tur till första marsresan. Planer av detta slag finns.

Bild av en Nokia av samma modell som jag själv använder. Bilden är dock ej på min.

måndag 12 mars 2018

Vår närmsta stjärngranne (sol) verkar inte vara så gästvänlig


4,2 ljusår från oss finns i Kentaurens stjärnbild vår närmsta grannsol den röda dvärgstjärnan Proxima Centauri. Stjärnan kretsar runt Alfa Centauri vilket är ett dubbelstjärnsystem med en hastighet av en million års rundning av detta dubbelsystem.

Det var för ett år sedan nu ett mycket energirikt strålningsutbrott plötsligt kom från Proxima Centauri.  Styrkan var ca 10 gånger starkare än de utbrott av värsta slag vi vet någonsin kommit från vår sol genom historien.

I dag vet vi fortfarande inte om denna sol har planeter omkring sig då något planetsystem aldrig upptäckts här. Men om solen där ibland har utbrott av det slag vi upptäckte för ett år sedan är det en mycket ogästvänlig miljö som finns här för de eventuella planeter som kan finnas oupptäckta där.

Inget liv kan finnas i livszonen runt stjärnan på eventuella planeter vid utbrott av sådana strålningsutbrott vi upptäckt sker där. Om så skulle uppstått utplånas allt vid utbrott av detta slag.

Bild på den omnämnda röda dvärgstjärnan

söndag 11 mars 2018

Var försiktig med meddelanden som kommer i form av signaler från en misstänkt främmande civilisationer därute.


Många hoppas på kontaktförsök från främmande intelligenser från universums djup. Sökandet efter dem pågår för fullt.

Men om eller när ett avancerat signalbudskap av något slag kommer bör vi vara mycket försiktiga med att avkoda det för att förstå det.

Är det avancerat vilket är troligt behövs även mycket stor datorkapacitet för att avkoda det.

Kanske det säkraste vore att förstöra det och aldrig avkoda det. Inte att försöka  förstå och sända ett returmeddelande om att vi är här till en kanske  fientlig intelligens. Det förstår de flesta redan. Att chansa på att det är en fredlig intelligens vi har därute kan bli ödesdigert.

Risken finns att meddelande av avancerat slag kan starta något okontrollerat om vi öppnar dem. Exempelvis ett hot om att vi ska göra si och så,  kanske förslavas och om vi inte gör detta hotas med att få vår sol att explodera i en supernova. Ett avancerat elektroniskt meddelande kan även bara genom att öppnas ta kontroll över våra datorer. 

Vi måste därför ha säkra platser för att öppna meddelanden om vi inte ska utplåna dem. Tänk på faran av att öppna spam i mail-boxen, detta är samma sak, farliga och fientliga meddelanden kan även komma från universum om det finns något där som söker kontakt.

En vänligt sinnad intelligens därute kan därför få svårt för att bevisa att de är vänliga då misstanken om motsatsen alltid måste finnas hos oss som mottagare om motsatsen. Vi måste även förstå att de där ute kan se det likartat vid våra försök att söka intelligens därute.

Det är lätt att bli lurad men tar vi inte risker blir vi troligen  ensamma och isolerade i all framtid om det nu finns någon mer än vi därute och denne önskar kontakt.

Men själv tror jag, att det om de finns att de  inte kommer att missa kontakten med oss om de absolut vill finna oss.

Detta då man kan jämföra med säkerhetstjänster på Jorden vilka försöker förhindra överlöpare här som förråder sitt land, det finns organisationer och privata personer med stora ekonomiska resurser som på eget bevåg söker kontakt med eventuella intelligenser därute för visa att vi finns i tron att de där ute kan lösa alla Jordens problem genom en högre utveckling av intelligens och teknik. Det är möjligt de kan men motsatsen är lika trolig att de vill och att de  har helt andra planer med oss och vårt solsystem om de kommer.
Bilden är på en skrämmande besökare från rymden OBS en fantasi