Google

Translate blog

fredag 20 oktober 2017

Proxima centauri b en exoplanet med ett grönt sken vid polerna

Planeten finns vid vårt solsystems närmsta grannstjärna Proxima Centauri och är en exoplanet där livsmöjligheter inte kan uteslutas.

Planeten ligger betydligt närmre sin sol än vad vår Jorden  gör vid solen. Ca 20 gånger närmre. Proxima Centauri är en röd dvärgstjärna Planeten Proxima Centauri b är något större än Jorden och det är mycket möjligt det är en stenplanet och att där finns vatten.

Ett år där är bara på 11.2 jorddagar. Den röda  solen  är mycket aktiv och avger farlig strålning vilket gör att liv troligen inte kan existera på planeten.

Nord och sydpolen här skimrar av grönt starkt ljus. Misstankar finns att detta gröna sken visar på att det finns syre i atmosfären och intensiteten i detta gröna beror på den stora aktiviteten från moderstjärnans strålning.

Men inget av detta visar att det kan finnas liv på planeten den starka strålning genom närheten till modersolen är nästan säkert en garanti för att liv inte kan finnas fastän syre troligen finns i dess atmosfär antaget genom det gröna sken polerna uppvisar.


Bilden är en trolig bild av hur det kan se ut på och från planetens yta med sin röda sol i skyn.

torsdag 19 oktober 2017

Vår måne hade en gång atmosfär.

Hur många har  i nutid trott att månen har eller har haft en atmosfär? Få mycket få anser det idag mot hur många som tidigare trott det för bara ca 100 år sedan då en hel del kunde tänka sig att det fanns månmänniskor.

Men likväl bör vi tänka om då det gäller atmosfären. Detta då nya rön visar att det funnits en atmosfär på månen,  i månens barndom för ca 3-4 miljarder år sedan.
Det var en tid med stora vulkanutbrott både på månen, Jorden och övriga planeter och månar därute.

Allt var nytt och oroligt med meteoritnedslag, vulkanutbrott och jordbävningar. Ytorna hade inte alltid svalnat och ytans struktur var lättrörlig.

Det var vulkangaser som bildade atmosfären genom att det bildats så mycket gaser på månen genom alla dessa oupphörliga utbrott  att gaserna inte hann sippra ut lika fort som nya bildades genom månens låga dragningskraft. Men precis som på Mars försvann det mesta av atmosfären ut i rymden efterhand. På Mars finns dock något kvar av atmosfär och på Jorden sipprar mycket lite ut. 

På månen finns ingen atmosfär kvar. Det var en tillfällig atmosfär som fanns på månen. 

onsdag 18 oktober 2017

Det blir mer och mer troligt att Planet 9 finns därute.

Idag anser fler att det är otroligare att Planet 9 inte finns än att den finns. 20 gånger längre bort från solen än Neptunus anses planeten ligga.

Sedan vissa svårförklarliga fenomen därute behövt en ytterligare planet därute för att förklaras har diskussionerna om denna mystiska Planet 9:s vara eller inte vara förts allt oftare. 

Nu ses det snart omöjligt att förklara de fenomen man ser om den inte finns därute.

Se följande länk för att läsa mer om varför bevisen för dess existens blivit fler.
Att sedan hitta den är en  tidsödande och lång process.

Varför den finns är en annan fråga. Inget säger att den alltid funnits därute i vårt relativa närområde. Troligast är att det är ensam planet vilken fångats in av vårt solsystem och parkerat därute.


Säkert är det en spännande värld att utforska men svår att undersöka i mörkret därute.

tisdag 17 oktober 2017

Hjälp till med bildidentifiering av bilder på Jorden tagna från rymden

Internationella rymdstationen ISS tas det mycket bilder från av Jorden med syftet  att se förändringar av klimat, växtlighet väder, mm.

Men dessa bilder är ett tidskrävande arbete att lokalisera vilken exakt plats dessa visar. Mängden bilder är även stor.

Det önskas hjälp av frivillig allmänhet genom att dessa får använda ett datorprogram till hjälp för att  identifiera bilderna. Det är öppet för alla att hjälpa till. Se länk här om du är nyfiken på att vara med i projektet.


Jag själv undrar varför GPS inte fungerar när fotona tas? Men jag är väl inte helt insatt i var och hur GPS fungerar för att förstå att det inte fungerar med varken GPS eller lasermätning när bilderna tas utan att istället platsen som visas efteråt måste identifieras på annat sätt. Kanske det beror på att kamerorna och tekniken på rymdstationen inte är av absolut dyraste och avancerat format.

måndag 16 oktober 2017

Kom med till Mars med ditt namn där vulkanerna är 1000-tals år äldre än Jordens.

NASA erbjuder åter alla som så önskar att få sitt namn medföljande på en färd till Mars. 2018 i mars månad sker avgången då farkosten Insight tillsammans med ett antal vetenskapliga instrument plus säkert minst en miljon namn ska landa på planeten under november 2018. 

Tidigare erbjudanden om detta var 2015 på ett mikrochips på den färden med ca 800 000 personers namn. Mitt var ett av dem. Nu ska två chips fördubbla möjligheten så fler kan få sitt namn med denna gång. Senast 1 nov 2017 måste intresserade ha antecknat sig. Se här hur.


Marsnyheter kommer ofta numera och en av de senaste är att vulkanerna på Mars är 1000 gånger äldre än dess jordiska motsvarigheter då de vuxit till sig betydligt långsammare på Mars. Mätningar av lavaströmmar har visat detta. 

För en utförlig rapport om denna nyhet se följande länk där en fyllig information om hur forskare kommit fram till detta förklaras.

söndag 15 oktober 2017

Många forskare anser att det var i varma dammar det läckte ut det som senare skulle få liv att uppstå.

Det anses av en del ha varit meteoriter som haft med sig livets byggstenar till Jorden.

Detta ska ha hänt för cirka 4 miljarder år sedan. Jordens vulkaniska karaktär då innehöll varma källor likt idag på vissa platser finns de fortfarande kvar. Exempelvis på Island.

Troligen var de många fler då och på många  platser någon gång har minst en meteorit fallit ner på Jorden och hamnat i en av dessa källor.

En meteorit vilken innehöll byggstenar för att få liv att uppkomma efter hand.

Detta genom att värmen i denna grumliga källa  med diverse ämnen fick stenen att läcka ut sitt material och föreningar uppstod vilka i senare tider fick det första livet att uppkomma. Därefter var livsprocesserna och skapelsen klar för liv och evolutionen likaså.


Det är forskare på Max Planckinstitutet och forskare vid MCMaster institut som gemensamt kommit fram till denna teori. Om teorin stämmer vet ingen men den fungerar i tanken. 

Det är bara att fundera över den och sedan ta eget beslut om det är något som man kan tro har hänt. Själv är jag tveksam det låter för mig lite fantasifullt och långsökt. För mycket slumpartat händelseförlopp och antaganden. Tror själv att livets början är mer komplext och svårförståeligt.

lördag 14 oktober 2017

Besvikelse över att freon 40 (klormetan) hittats vid en ung stjärna och en komet.

Almateleskopet och ESAsonden Rosetta har funnit det man hoppades inte fanns på de platser detta nu hittats. Molekylen freon 40 (klormetan).

Det har hittats 400 ljusår bort i ett ungt stjärnsystem med namnet IRAS 16293-2422  och på den kända kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko vilken Rosetta sände många bilder från vid sin undersökning där 2014.

Klormetan vilket jag föredrar att kalla det är en organisk molekyl vilken ansetts enbart finnas där organiskt liv eller material finns.

Att det nu hittats på platser där detta är omöjligt visar att molekylen kan finnas på platser där inget organiskt liv existerar.

Det är en besvikelse då detta gör att denna molekyl inte är något man ska leta efter på planeter därute för att bekräfta möjligt liv. Det ger även en fundering över vilka fler molekyler av organisk typ som vi kallar dem som finns därute vilka även dessa inte på minsta vis ger bevis eller säkra antagen på liv därute.


Därav besvikelsen i dagens forskarvärld under sökningen av liv på exoplaneter och i förlängningen misstanken av att fler molekyler blir värdelösa som indikator för liv.