Google

Translate blog

tisdag 22 augusti 2017

Svarta hål finns i mycket större antal än vi tidigare trott

Det har beskrivits under en längre tid nu att alla galaxers centrum består av ett stort svart hål.

Många har därmed trott att det enbart är här de finns. Men så är det inte då stjärnor som kollapsar in i sig själva som supernovor eller utbrända stjärnor bildar just en svart hål. Det verkar även finnas svarta hål av anledningar vi inte förstår.

Idag har nyare forskning beräknat att det bara i vår Vintergata kan finnas 100 miljoner svarta hål.

Ett svart hål är slutfasen av en stjärnas liv där denna kollapsar in i sig själv och drar till sig allt omkring sig. Vikten på materia i dessa hål blir så otrolig att inte ens ljus kan ta sig ur dessa kompakta objekt.

Att de kallas hål beror på dess svarta utseende då att allt dras ner på detta objekt där allt stannar även tid, ljus och rörelse. Om man inte ser rörelse som när allt kollapsar ner i dem. Därför är ett hål med något långt bort svävande mål eller ner i något av okänt slag enbart science fiction.


Men visst kan man fundera på om hela vintergatan och universum som vi känner det en gång kollapsar och blir ett enda svart hål. Kanske det var början till BigBang ett superkompakt svart hål av en storlek mindre än en punkt vilken plötsligt exploderade. 

Men då får vi se universum som ett cykliskt återuppstående och utplånande  i tid, rum  och evigt rörelsemönster vilket ger enbart nya frågor om allts början och varifrån detta kom.

måndag 21 augusti 2017

Ett nytt projekt ska försöka ge bättre förståelse för varför månen är mönstrad som den är

Månen består likt Jorden av mönster. Mönster av mörkt och ljusare lager av materia. Det är väl synligt på månen då här inte finns organiskt material som döljer strängar och fläckar av olikfärgat material vilket är förhållandet på Jorden.

På månen finns ingen historia av istider eller stora väderomslag och klimatförändringar inga fossil eller stora havsförändringar på ytan.

Det är därför intressant att försöka förstå mönstren av material här med utgångspunkt på hur de en gång bildats och vilka strömningar som ligger bakom mönstren och varför de ser ut just som de gör.


Det är NASA som nu ska göra undersökningar vilka ska ge en ny tolkning av vad som en gång skett här. Följ länken här för mer förståelse av hur det ska gå till.

söndag 20 augusti 2017

Hur bildades egentligen vårt solsystem

En långlivad teori är eller var att en chockvåg från en exploderande nebulosa kastade in materia i ett moln av stoff vilket fick molnet att kollapsa och  blev utgångspunkt till vårt solsystem med solen och planeterna mm.

Allt i teorin har inte kunna bekräftats men den gäller fortfarande.

Vad som inte helt säkert passar in i den är att radioaktiva isotoper är svåra att få att passa in. Men de är inte helt omöjliga att få in i teorin dock på lite förmodat vis i så fall.


lördag 19 augusti 2017

Vi är produkter av stjärnors produkter

Allt även vi är gjorda av stjärnors produkter. Stjärnors producerande av materia. En del från neutronstjärnors produkter och en del av andra stjärnors agerande i sitt inre. 

Nebulosors utkastande av materia och galaxers agerande med dess svarta hål och processor i dess närhet.

Oberoende av om vi anser att Gud skapade allt eller BigBang är vi stjärnors produkter. För min del ser jag inga motsättningar i detta. Jag tror på BigBang men även på en Guds skapelse i bemärkelsen att BigBang är Guds skapelse.

Darwins evolutionsteori stämmer säkert men enligt mig är det ingen motsägelse till Guds skapelse. Gud skapade livet och livet fortsätter skapas liv i olika skepnader. Skapelsen fortsätter.

Så inget motsäger enligt mig det andra allt är en helhet. Multiuniversum likaså.

Här är lite mer om materians uppkomst av skilda slag i svarta hål mm. Läs och begrunda. Vi är stjärnstoff visst är det så.

fredag 18 augusti 2017

Sökning dygnet runt överallt efter utomjordisk intelligens är ett projekt som nu ska startas av SETI i Kalifornien.

SETI  (Search for Extraterrestrial Intelligence) Institute i Mountain View, Kalifornien ska bygga upp teleskop vilka söker hela universum hela tiden efter laserblixtar. Mikrosekundsnabba blixtrar är det som ska sökas med dessa instrument.

Utgångstanken är att civilisationer använder lasrar för radiosändningar eller att troligast någon gör det.

Om det finns utomjordiska civilisationer vilka har en teknik vi förstår av detta slag ska det nu bli lättare att finna dessa.


Vad vi kan göra är att önska SETI lycka till och se om det ger resultat.

torsdag 17 augusti 2017

Ensamma asteroider har troligen en egen historia för sin plats

Asteroidbältet mellan Mars och Jupiter är rester av kollisioner av stora objekt. Här finns tusentals större och mindre stenar (asteroider).

Även bortanför Pluto i Keplerbältet finns mängder av asteroider men här även miniplaneter.

Men det finns även ensamma objekt lite varstans i solsystemet utanför ovanstående samlingar och det är dessa forskare intresserar sig för.

Projektetdär detta forskas om är intresserad av dessa ensamma objekt då de troligast inte är rester av kollisioner och samlingar av större o mindre objekt utan objekt som sett lika ut sedan solsystemets uppkomst. Oskadda sedan den tiden.


Därför kan det finnas spännande upptäckter att göra på dessa. Dess banor, sammansättning och form. Plus dessas ibland överraskande uppdykande från som det verkar ingenstans och närkontakt med Jorden.

onsdag 16 augusti 2017

I de största galaxerna finns de största mysterierna. Ett är nedanstående.

Slocknade stjärnor ses som sista stadiet av dess liv då de exploderat i en nova. Bruna dvärgar är en misslyckad stjärnbildning. Detta är inga mysterier.

För 12 miljarder år sedan uppstod galaxer och i dessa bildades stjärnor efterhand har många åldrats och kommit till sitt slut men i galaxerna bildas även nya stjärnor även idag. Inget mysterium det heller.

Men i några av de största galaxerna finns ett mysterium. Här bildades även många stjärnor i början av galaxernas bildande men många betydligt fler än man kan förklara slocknade snart. Dessa galaxer är därför fulla av slocknade stjärnor.

Inga nya stjärnor bildas i dessa galaxer och kallas därför dödszoner idag.  Det är dammiga, gasfyllda dödszoner. Normalt vad man vet är att i  flertalet galaxer dör stjärnor men nya konstrueras också.

Forskare tror idag att i det täta damm i de döda galaxerna  osynligt för oss finns kvasarer.

En kvasar är en otroligt ljusstark och aktiv galaxkärna där strålning av gammatyp och strålning från enbart en kvasar är större än från 100 vanliga galaxers kärna.

Det antas att denna otroliga energi sprutar ut gas och damm in i galaxen i den mängd att stjärnbildning omöjliggörs.

På grund av all denna aktivitet av damm är kvasaren inte synlig i flertalet av dessa galaxer men antas finnas där dold och som anledning till dessa galaxers omöjliggörande av nya stjärnor.


Läs gärna mer om kvasarer genom ovanstående länk. De är mystiska och för min del kan jag inte förstå varför de finns där galaxers centrum normalt antas ha enbart ett svart hål (inte kan väl vissa ha både en kvasar o ett svart hål?). 

Inte heller förstår jag varför stjärnor en gång bildades i dessa galaxer där en kvasar finns men att det inte görs nu. Kvasaren bör ju ha funnits från början? Om inte vad skapade den? Ett svart hål?