Google

Translate blog

måndag 26 september 2016

En del av Vintergatan har hundratals svarta hål samlade. Kan dessa gå samman till ett armageddonhål.

Att en stjärnas sönderfall kan resultera till ett svart hål är ingen nyhet. Inte heller att centrum av Vintergatan likt andra galaxer innehåller ett stort svart hål.

Men att ett kluster av stjärnor innehåller hundratals svarta hå är inte något man vetat tidigare.

Men ca 36000 ljusår från oss i en del av Vintergatan finns ett 12 miljarder gammalt kluster av stjärnor. Klotformat kluster. Här finns hundratals svarta hål efter det som en gång har varit stjärnor. Det är lite av ett fenomen att så många finns på ett begränsat område. Om det är slumpen eller om det visar på något vi ännu inte förstår får framtiden eventuellt visa.


Frågan man kan ställa sig är om dessa svarta hål kan gå samman och vad som händer då om de tillsammans bildar ett jättestort starkt svart hål?

söndag 25 september 2016

Terzan 5 är en urgammal spännande plats därute i universum.

19000 ljusår från oss ligger denna klump av stjärnor med en hög ålder. Det antas att de är en rest från en tid när Vintergatan ännu inte bildats och att dessa stjärnor av någon anledning aldrig kom att ingå i Vintergatan när denna formades.

Formationen är klotformig en inte helt vanlig form för stjärnhopar. Här finns stjärnor av två slag. De som är av samma ålder som vår vintergatas bildande 12 miljarder år. Men även stjärnor av en ålder av 4,5 miljarder år.

Detta visar att stjärnhopen fått sina stjärnor från två håll. En del av de som skulle kunnat bli en del av Vintergatan då de är av samma ålder som vår Vintergatas stjärnor och en del från okänt håll.

Det. visar att stjärnbildningen här skedde från två skilda håll. Konkret att det ska ha funnits eller finns stora mängder gasmoln i denna stjärnhop där stjärnor bildats från två olika källor och tider.

Formen av klustret är ovanligt men har likheter med utbuktningar av Vintergatan. Därför kan det vara ett kluster som brutit sig ur Vintergatan eller aldrig fått tag i Vintergatan vid dess bildande.

Det var lite om Terzan 5 eller som den även kallas i litteraturen

ESO 520-27 eller  2MASX J17480455-2446441

lördag 24 september 2016

De gömmer sig däruppe de bruna dvärgarna.

Bruna dvärgar är objekt svalare än en sol men varmare än en gasplanet. De är stadiet däremellan. Kroppar vilka inte fått igång kärnreaktioner för att bli stjärnor.

Det finns många sådana ljussvaga objekt många gånger dolda i damm och gasmoln.
De upptäcks även i vårt grannskap. Svåra att se men ibland där man minst anar deras existens.

Ute i mörkret kanske närmre i vissa fall än vi hittills vetat eller förstått. Kanske den mystiska planet 9 långt därutanför Plutos bana kan vara en lite brun dvärg.

De finns därute och väntar på upptäckt. Fler än vi tror.

fredag 23 september 2016

Något hände i stratosfären 2015 som ännu är ett mysterium.

Ca 15 km - 50 km ovanför oss ligger en skikt kallat stratosfären. Ju högre upp i denna man kommer desto högre temperatur. I lägre delen är temperaturen ca
-55C i det högsta skiktet ca 0C. I andra skikt av atmosfären blir det kallare ju längre upp man kommer.

Vad vi sett under många års observationer är att vindarna på ca 30 km höjd ändrar riktning ungefär var 28:e månad från öster till väster till öster igen osv.
Detta har skett sedan mätningarnas början 1953 och fick namnet kvasi-biennalen Oscillation.

Men 2015 hände något helt oväntat, den västliga vind som rådde blockerade plötsligt den östliga vilken då var på väg neråt i troposfären, (om det nu inte ska ses som en regelbunden ändring över betydligt längre tidsperioder, min anmärkning). Det är dessa skiftningar som skett regelbundet en svag motsatt vind på väg neråt vilken ersätter den rådande där nere. Men nu plötsligt inte orkade 2015.

Forskare såg detta som något helt oväntat. Denna blockering höll i ca 6 månader för att sedan återgå till ordningen igen. Östvinden tog över som den skulle gjort redan för ca 6 månader sedan. Den försenades därför ca 6 månader.  Vad som händer om ca 228 månader vet ingen och inte heller vad som störde regelbundenheten denna gång.


Jag skulle kunna tänka mig att klimatförändringar på Jorden kan ha med detta att göra men det är bara spekulationer från min sida. Ingen vet vad som skedde 2015. Vad som störde rytmen och varför och om det var tillfällig störning eller det var början på något nytt. Alternativt en regelbundenhet vilken inträffar i betydligt längre tidsintervall än den som nedtecknats och observerats. 


Vi måste tänka oss att det kan finnas andra fluktrationer över tid observationer har ju bara skett sedan 1953. Kanske denna händelse är normal ungefär vart 62:e år

torsdag 22 september 2016

Venus vår närmsta planet är mycket ogästvänlig men forskare har inte gett upp möjligheten av att kolonisera Venus.

Fantasin har funnits sedan 1970-talet om olika vägar att kolonisera vår närmsta grannplanet. Det skulle bli en betydligt kortare resa att besöka Venus än Mars. att resa till Venus tar fem månader till Mars 7 månader. Men Mars är möjlig att gå på Venus 450 grader Celsius varma yta inte.

Det har funnits och finns idéer om att bygga flytande kolonier i atmosfären på Venus. Att bygga värmeskyddande kolonier på ytan mm.


Att försöka ändra klimatet över tid på planeten. Ja allt har funderats ut men mycket litet kan ske i praktiken. Det kostar många år att realisera och chansen att lyckas är minimal. 

Nej kolonisera i så fall Mars, vår måne eller andra av alla de månar vi har därute runt gasjättarna här kan liv existera med betydligt enklare hjälpmedel. Lämna gasjättarna och Venus ifred. De kan inte koloniseras av människan med dess teknik och begränsningar.

onsdag 21 september 2016

Vi lever sedan en tid i Antropocen. Lägg namnet på minnet.

Dagens kallas av de flesta ännu Holocen och började för ca 11000 år sedan.

Men dag anser geologer att en ny tidsålder bör förstås. En tidsålder med början runt 1950. Tiden då plasten och kärnkraften med atombombssprängningar var vardagsmat i experimentsyfte.

Dessa produkters avfall påverkar klimat och nedfall och får Jordens geologi att förändras till något nytt att leva under. Utöver detta har vi klimatpåverkan genom all förbränning i bland annat förbränningsmotorer där bensin mm går upp i rök.

Det finns en del intressanta länkar medföljande detta inlägg. Läs dem för att förstå vår tid och dess början på en ny geologisk period i Jordens historia.

Vart den för oss eller Jorden vet ingen.


tisdag 20 september 2016

Noll koll fortfarande över asteroider vilka kan skapa katastrofer. Det hände igen! Plötsligt var den där.

29 augusti 2016 hände det igen.  Det har hänt många gånger. Ibland säkert utan att någon sett det över havet.

En av de senaste vi vet inträffat och var allvarligast i senare tid var 2013 över Chebylainsk i Ryssland då fönsterrutor flög i småbitar i tusental av smällen och många människor skadades.

Nu har det hänt igen från upptäckten av den 34 meters asteroiden svepte den förbi Jorden den 29 augusti 2016. En storlek ca dubbel av den som nämns ovan i Ryssland.

Ett nedslag hade kunnat göra stora skador i en stad exempelvis. Noll koll fortfarande så en katastrof kan vara timmar borta kanske mindre. Ingen vet. Just denna asteroid upptäcktes några timmar innan den passerade Jorden från ett observatorium i Brasilien.


Hur vi kan få ett mer heltäckande skyddssystem för asteroider av denna storlek vet ingen idag. En upptäckt om den görs bara timmar innan en ev. katastrof är inte nog för att utrymma ex en stad med all dess innevånare.