Google

Translate blog

fredag 25 maj 2018

Många forskare ser multiuniversum idag som en trolighet


Kan det universum där vi lever bara vara ett av kanske oräkneliga likt galaxer och stjärnor är i det kända universum?

Många kan i dag se det som möjligt. För bara några år sedan var det en tanke enbart i science fictionvärlden men så är det inte längre.

Även tanken finns numera att de universum som då finns utöver vårt kan vara fulla av liv på skilda platser.

Tanken kommer utifrån teorier om mörk energi vilken antas vara en del kanske hela delen som får universum att expandera i en allt högre takt. Läs mer om detta här.

Denna energi var då enligt vissa startskottet för expansionen efter Big Bang och kanske även möjligheten till att Big Bang skedde.

Då kan det även innan tid och rum fanns och starten på detta tog fart ha bildats många fler universum. Rummet kan ha uppstått på fler tidsintervall. Tiden är nämligen det som skiljer universumen åt i ett multiuniversum. Om det nu finns fler universum än vårt vilket är lika troligt som att vårt är det enda.

torsdag 24 maj 2018

De rörliga isbergen på Pluto har nu fått sin förklaring.


New Horizons besök och fotografering över Pluto 2015 efter en resa på nio år gav många överraskande resultat. Pluto blev högintressant.

Bland många frågor som uppstod var isbergen vilka finns i den hjärtformade delen på Pluto och var svårförklarade. De sågs flyta omkring på ytan.
Isbergen ska inte ses som att de har formen av isberg på Jorden där merparten finns under en vattenyta utan ska ses som kullar av is. 

Nu har forskare kommit fram till att dessa flyter omkring på glaciärer av kväve.

I en temperatur av -230C  fryser kväve och blir flytande därmed kan isberg av vatten flyta runt på kväveytan.

Isbergen i sig anses vara fragment itubrutna från högre terrängs ishöljen. Vissa av isbergen har en storlek av 20 km i diameter.

onsdag 23 maj 2018

Än känsligare teleskop på väg vilka kan visa om en planet därute kan hysa växter eller kanske andra former av liv.


Vi har upptäckt stora mängder planeter ljusår bort. Men avståndet och begränsningen av känsliga instrument gör det svårt att veta om det finns liv på dessa.

Vi kan upptäcka atmosfär och till viss del vad den består av men vi behöver veta mer.

Mer noggrann undersökning av vad denna atmosfär innehåller och om detta innehåll skiftar över tid. Vi tänker då på om det finns tecken på årstider på planeten och det då likt på Jorden förändrar innehållet i atmosfären.

Om det uppstår årstider och hur långa dagarna är och om det skiftar över årstider.

Svåra frågor att få svar på med dagens teknik. Men  känsligare teleskop är på väg vilka kan svara på dessa frågor.


Då kan vi mycket enklare få svar på om det kan finnas liv på en planet därute.

tisdag 22 maj 2018

Idag ska vi se på Wasp-96b den först upptäckta gasplaneten utan atmosfär som döljer sikten.


1000 ljusår från oss finns en gasplanet 20 % större än vår största gasplanet i vårt solsystem Jupiter men med samma massa som Saturnus. Wasp-96b är namnet på denna vilken nu dragit till sig uppmärksamheten. Den har som man vet idag nämligen ingen atmosfär.

Atmosfärer döljer mycket av hur en planet är sammansatt under den samma och på avstånd på 1000 ljusår är svårigheten att se igenom en atmosfär nästan omöjlig.

Nu till natrium det sjunde mest vanliga grundämnet i universum och ett av de ämnen som bygger upp en planet och då även gasplaneter.

Hittills har detta grundämne aldrig hittas på en gasplanet utanför vårt solsystem  på grund av att atmosfärer  effektivt stoppa möjligheten att se in i dessa gasplaneters massa.

Men nu har det upptäckts på ovanstående planet. Stora mängder natrium vilket visar att det även är första gasplaneten i universum som hittats som saknar atmosfär.

Detta innebär även att det bekräftats att det troligen är samma uppbyggnad av gasplaneter därute som i vårt solsystem och att natrium är ett av grundämnen som  alla  gasplaneter likt stenplaneter är uppbyggda av.

Sedan är det en annan sak varför just denna planet inte har atmosfär. Men det kan bero på dess närhet till sin sol vilken kan ha dragit bort atmosfären från denna gasjätte vilkens densitet även är lägre än motsvarande gasplaneter av samma storlek här och just genom detta kan visa på troligheten av denna teori. 
Wasp-96b är 20 % större än vår största gasplanet i vårt solsystem  Jupiter men har enbart samma massa som Saturnus. Utöver det ligger den mycket närmre sin sol än våra gasjättar gör runt solen i vårt solsystem.

Bilden är på  Jupiter för animation på Wasp-96b se medföljande länk ovan.

måndag 21 maj 2018

Lite möjliga eller kanske omöjliga slag av resor till främmande solsystem.


Rymdresor till ens de närmsta planeterna eller månarna i vårt solsystem har ännu inte gjorts med mänsklig besättning. Enbart månen är besökt.

Det är flera saker som gjort fortsatta mänskliga färder svåra. Kostnaden är enorm med mänsklig last vilken behöver näring, producerar avfall, kan bli sjuk psykiskt som fysiskt och kroppen påverkas muskelmässigt mm under en längre tyngdlöshet.

Det har fantiserats om resor med hastigheter runt ljushastighet. Men även här blir avstånden enorma Enbart det närmsta solsystemet Alfa Centauri är det ca 4 ljusår till. Det skulle med ljusets hastighet ta den tiden att åka dit och samma hem plus att inget kanske fanns att se eller landa på när vi väl kom dit.

Utöver det skulle tiden gå långsammare på skeppet än på Jorden. Så när besättningen kom tillbaks efter kanske det att kort tid  gått i skeppet skulle nära och kära åldrats och försvunnit från de levandes skara när besättningen åter kom till Jorden. En Jorden där de troligen skulle känna sig främmande då mycket hänt där skulle de komma tillbaks till.

Det måste till helt andra resmöjligheter innan vi kan göra stjärnresor än ljushastigheten. Några sådana finns ännu inte men maskhålförbindelser diskuteras om de nu finns i verkligheten och kan utövas en gång om så, skulle resandet realiseras och även kanske tidsresor vara möjliga med hjälp av kvantteorins möjligheter mm. Läs mer om detta fenomen HÄR.   Det är vad vi vet idag. 

söndag 20 maj 2018

För första gången har en kolrik asteroid upptäckts.


Astronomer har med hjälp av ESO (astronomiska sydobservatoriet)  undersökt en sällsynt rest  från vårt solsystems tillblivelse. De upptäckte att  i Kuiperbältet vari Pluto ingår finns en asteroid vilken fått namnet 2004 EW95 är en kolrik sådan. Det är den första av sitt slag som bekräftats i Kuiperbältet.

Troligen bildad i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter i solsystemets barndom och därifrån kastad ut härifrån av någon anledning miljarder kilometer bort från  Kuiperbältet och infångats av detta.

Enligt teoretiska modeller gick gasjättarna (Jupiter, Saturnus, Neptunus och Uranus)  bärsärkagång genom solsystemet kort efter att de bildats. Det resulterade i att mindre objekt och även småplaneter då kastades från solsystemets inre delar till banor långt bort från solen.  Enligt denna modell borde då Kuiperbältet bortom Neptunus bana innehålla en andel steniga himlakroppar från det inre solsystemet och bland dessa exempelvis många kolrika asteroider. Men först på senare tid har bekräftad kolrik sådan hittats.

I den nya forskningen presenteras nu bevis för detta genom den upptäckt av den kolrika asteroiden 2004 EW95.

Detta är nämligen den första kolrika asteroid som hittats i Kuiperbältet (obs själva asteroiden sågs dock första gången 2004) . Om den är unik får framtida forskning visa.

Bild på asteroidens bana.

lördag 19 maj 2018

Väderfenomen är universella och finns överallt i universum


Väder har vi på Jorden, lufttryck och rörelser i atmosfären vilket ger stormar och vindar. I haven finns det strömmar.
Men väderfenomen finns även på solen.
Detta om man ser väder på samma vis som strömmarna i haven. Fenomen i solens plasma vilket ger strömningar likt jordiska stormar och vindar likt vi även ser på ex Jupiter.
Rörelser i solens plasma och solvindars utsändande har med solens rotation och rörelse i plasmautkasten i dess inre att göra. På Jorden är det Jordens rörelse och skilda slag av rörelse i atmosfären tillsammans med den strålning som kommer in från solen som påverkar vädret om vi ser det kortfattat. Temperatur och Jordens rörelser påverkar havsströmmarna.
Men allt sammantaget på skilda platser i universum kan man se som samma fenomen av rörelse och påverkansmönster (dock inte alltid som vi förstår).
Solens så kallade väder är även något helt naturligt. Kanske vi i framtiden har prognoser på Solens väder likt vi har koll på dennes återkommande 11 åriga solfläckscykel vilken kan påverka elektroniken katastrofalt om det vill sig illa.
Bild solen där man ser en soleruption.