Google

Translate blog

söndag 17 december 2017

Oumuamua var ingen farkost på besök av främmande varelser.


Oumuamua den cigarrformade interstellära asteroiden väckte nyfikenhet då den svepte igenom vårt solsystem. Kunde det vara ett interstellärt rymdskepp likt det Arthur C Clarke berättade om i sin sf-roman ”Möte med Rama”?

Forskare har nu scannat av objektet vilket jag beskrev för några dagar sedan i bloggen här. Men inga signaler har upptäckts från stenen  vilket skulle vara misstänkt om att det innehöll en ihålighet med något.

Men hur kan vi vara säkra på att de om de skulle funnits inte hade så starka skydd att det inte skulle gå att hitta eventuellt inre innehåll. En civilisation som skulle kunna bygga ett skepp på väg i miljoner år eller mer kan säkert också bygga skydd då de kanske lärt sig att inte lita på främmande varelser därute.

Man kan även undra om de sveper förbi solsystem på jakt efter en planet att ockupera? Kanske de bara är ett äventyrsskepp.

Men det är tankar troligast är det som nu kommit fram en ovanligt formad asteroid utifrån, på snabb färd igenom vårt solsystem av ren och skär sten rakt igenom.

lördag 16 december 2017

En fjärdedel av universum består av den mystiska mörka materian.


Mörk materia är materian vilken ingen sett eller ännu kunnat mäta utan enbart genom dess effekter förstått ska finnas i hela universum. Här som där, överallt.

Men fast universum och allt i detta till 25% består av detta vet vi inte vilka effekter det har på oss eller universum i sin helhet. Vi vet inte heller vad det är.

Sökandet efter det fortsätter likt det i många år gjordes efter bevis på gravitationsvågor. Dessa vågor har numera hittats och nobelpristagarna i fysik 2017 är några av pionjärerna i denna upptäckt. 

Arbetet med att bevisa den gäckande mörka materian kommer om det lyckas säkert även detta att ge ett nobelpris när så väl sker.

Kinesiska forskare är några som arbetar med detta och här kan vi se något om hur långt de kommit.

Ett slags låg energiutsöndring har de upptäckt som kan visa på mörk materia men det är bara en teori just nu. Låg röntgenstrålning.

Vi får se om den mörka materian en dag kan upptäckas och om detta görs först i Kina.
Men vi har mer att bevisa. Det finns inte bara mörk materia enligt teorierna utan även mörk energi. Kanske det är samma sak? Kanske det skulle sökas denna energi först då den troligen har ett samband med den mörka materian kanske i form av utsöndring från denna.

fredag 15 december 2017

Resultat från den hittills djupaste spektroskopiska kartläggningen i universum


MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer)  ett instrument i Chile vid ESO (europeiska sydobservatoriet) har nu färdigställt den hittills djupaste spektroskopiska kartläggningen i universum.

Fokuseringen har legat på att mäta ca 1600 ljussvaga galaxers egenskaper och avstånd. Vid arbetet upptäcktes 72 st a först nu upptäcktes därute. Galaxer vilka enbart lyser i Lyman- alphaljus enkelt uttryckt enbart lyser i ultraviolett ljus. 

Vissa av de galaxer som nu undersöktes var inte mer än 1 miljard år gamla till skillnad mot vår Vintergatan vilken närmar sig 14 miljarder års ålder.

Det var ytterligare en ny kunskap som vi fått från studerandet av universum. Oräkneligt mer finns att lära.

Bilden är från ovanstående nämnd anläggning i Chile

torsdag 14 december 2017

Var det Rama som besökte oss 17 okt? En interstellär farkost med intelligenta varelser inuti.


För första gången upptäckte vi en  asteroid från yttre rymden vilken snabbt gick rätt igenom vårt solsystem. Se formen ovan. Den var rödfärgad och utseendet ser ni ovan. Den har getts namnet Oumuamua.

Längden på den långsmala stenen var ca 400 meter lång men endast ca 40 meter bred en form ingen asteroid haft vi sett i från vårt eget solsystem. Snabbheten var som mest  315430 km/h och dess avstånd från Jorden vid passagen 85 gånger avståndet till månen. Den gick rätt igenom vårt solsystem. Ingen rundning av solen för att senare återkomma som våra egna asteroider och kometer inom vårt eget solsystem. Den har kanske varit på väg i miljarder år. Dess fart var så hög att solen inte kunde fånga in den och därför gick den rätt igenom vårt solsystem vidare ut i tomma rymden igen.

Nu vill forskare försöka få mer upplysningar om vad denna asteroid var. Möjligheten till ihålighet och varelser därinne av något slag finns. Var det ett besök? Om så är den väl kamouflerad som en stenasteroid.

Se länk och film på detsamma.

Cigarrformen är en bra form för interstellära farkoster då den ger minimal friktion och om det kan rotera kan invändigt skapas konstgjord gravitation. Denna roterar.

Det är en spännande avlyssning av objektet som ska ske nu i dagarna med stora radioteleskop. Om något som visar på mystik visas återkommer jag med detta på bloggen här. Säkert kommer även världspressen att rapportera i så fall.

Bilden är på objektet ur länken ovan nyhetsbrevet universetoday.com

onsdag 13 december 2017

Materialet finns för stjärnbildning (och solsystem) i universum men takten på bildandet har avtagit. Frågan är varför?


Det har funderats en del på varför stjärnor inte bildas i samma snabba takt numera som vi vet det gjordes när universum var yngre.

Vad har dragit ner på takten? Material i form av damm, sten och grus finns fortfarande i överflöd i centrala delarna av galaxerna.

Enligt den modell av BigBang och universum vilken borde stämma enligt tidigare antagen skulle stjärnkonstruktionen ha avtagit för miljarder år sedan då materia för detsamma skulle ha minskat. Men det stämmer inte. Det finns gott om material och stjärnor bildas fortfarande men i en betydligt lägre takt än vad materialanhopningarna skulle kunna göra enligt fysikens lagar.

Något bromsar utvecklingen och det är detta en ny studie nu anser sig  ha svaret på. Svaret kan vara magnetfält. Starka magnetfält vilket bromsar anhopningen av materia för stjärnbildning. Magnetfält vilka med tiden blivit större o starkare än de en gång var. Tillsammans med dessa magnetfält har även den kosmiska strålningen ökat kanhända är detta ytterligare en orsak alternativt är denna strålning orsaken till att magnetfälten ökat.
När astronomer studerade spiralgalaxen NGC 1097 hittades överraskande  magnetiska krafter i galaxens centrum i gasmoln vilket förhindrade materia från att kollapsa och dras samman och om inte detta fungerar blir det inga nya stjärnor.


Den slutsats som drogs efter analysering av studerandet och matematiska uträkningar visade ett omvänt förhållande mellan magnetfältet och stjärnbildningen inom ett molekylärt moln - ju större magnetfältet desto långsammare var stjärnbildningstakten.

Det man kan fundera över om det till slut kommer till en gräns där stjärnbildningen minskar till noll på grund av magnetism och kosmisk strålning. Om så kan det innebära att det blir början till slutet på allt i universum efterhand som stjärnor blir novor eller supernovor och vi får en livlös rymd utan något annat än detta? Ett åldrat och stillastående universum där allt blir som det är i all evighet.
Bilden visar spiralgalax NGC1097 som omtalas ovan och kan ses med mindre teleskop i stjärnbilden Ugnen.

tisdag 12 december 2017

Ryska kosmonauter fångade bakterier på utsidan av den internationella rymdstationen. Frågan var om de var från yttre rymden.
Det skulle inte vara möjligt att jordiska bakterier skulle hamna utanför stationen. Det skulle inte heller kunna vara möjligt att de kunde leva på stationens yttersida. I vakuum och kyla.

Det troddes så. Det var därför en sensation först och en del antog att det var bakterier från rymden som lagt sig till ro här när det upptäcktes av kosmonauter på internationella rymdstationen.

Men nu vet vi att ex björndjuret eller trögkryparen ett djur som blir högst 1 mm kan överleva i rymden under lång tid.

Bakterier är livsdugliga i många slag i för oss omöjliga förhållanden.

 Idag antas att de bakterier vilka hittades på stationens utsida hängt med från Jordens atmosfärs övre skikt när rymdstationen färdades igenom denna.

Det var inte okända slag av bakterier.

Men det visar även att det är svårt eller kanske omöjligt för oss att inte sprida jordiska bakterier mm till främmande platser därute. Vi har redan besökt ex månen. Kan redan nu bakterier från Jorden efter detta finnas här från ex månlandaren eller astronauternas dräkter?

Kan bakterier även spridits till andra plaster där vi besökt ytor eller närområden vid planeter, asteroider o månar därute? Kan det göra att framtida astronomer finner bakterier på plats och drar felslutsatsen att de alltid funnits på den yta de undersöker fast sanningen är att Jordiska satelliter mm har spritt dem dit utan att förstå det några år tidigare? Risken att jordiska bakterier vilka hamnar på dessa utomjordiska platser muterar för att bättre passa in på sin nya plats och människan senare på plats upptäcker dessa då okända bakterier och drar slutsatsen att det finns liv på denna plats innan människan besökte den.
Bilden är på ett björndjur.

måndag 11 december 2017

Svaret på gasjättarna storlek kan vara löst. Det finns gasjättar däruppe större än Jupiter.


Två gasplaneter som studerats är K2-132b och K2-97b båda hör hemma runt stora röda stjärnor i Vintergatan.

Det intressanta med dessa gasplaneter i storlek större än Jupiter är varför de är så stora.

Nu har forskare börjat misstänka att avståndet till den sol de finns i bana runt har betydelse för deras storlek. K2-97b har en omloppstid runt sin sol K2-97 på enbart ca 8 dagar.

Det är närheten till solen som antas ge storleken på en gasplanet då denna drar till sig värme vilket får densiteten i  gashöljet att  minska i densitet. Detta gör att gasplaneten utvidgas och blir större.

Detta är (troligen)  förklaringen till varför gasplaneter med banor nära sin sol är större än Jupiter här hos oss vilken ligger en bra bit från sin sol. 
Bilden är på Jupiter.