Google

Translate blog

lördag 1 oktober 2016

Gigantisk meteorit har hittats i Argentina

Området där den hittats är ett stort nedslagsområde nordväst om Buenos Aries och nedslagen är ca 4000 år gamla.

Det är den tredje storleksmässigt som hittats på Jorden och vikten uppskattas till 30 ton. Ännu är den inte helt frilagd därför är vikten inte helt fastställd. Arbetsnamnet på den är Gancedo. Den näst största meteoriten som hittats i världen finns i samma område den väger 37 ton och kallas El Chako.


Störst hittills funna meteorit är en med namnet Hoba. En 66 tons meteorit funnen i Namibia där den slog ner för ca 80000 år sedan.