Google

Translate blog

lördag 15 oktober 2016

Vi kan vara mitt inne i en sjätte massutrotning av liv på Jorden

Sex gånger i Jordens historia har massutrotningar av djur och växter inträffat. Anledningarna har varit olika. En var den de flesta vet asteroidnedslaget för 65 miljoner år sedan, vilkens följd blev slutet på dinosauriernas era.  Idag är det människans miljöpåverkan som påskyndar en sjätte massutrotning.
Ca 3 av 4 djurarter beräknas vara utrotade inom 300 år.

Människans tekniska kunskaper kan dock förhindra eller förskjuta denna utrotningen i några tusen år. Men om människan gör detta vet vi inte. Men utrotningen förhindras troligen inte med detta den blir bara förskjuten i tid. En dag börjar människans utrotning. När vet vi inte. Kanske vi inte förstår när det börjar ske.

Men livet i sig utvecklas hela tiden. Nya arter eller slag av liv kan uppstå eller ta plats. Liv som nu är förskjutna i periferin kan bli nästa stora grupp varifrån allt utvecklas. Människan är inte evig på Jorden.


Det kommer en tid då vi inte längre finns på Jorden. Men kanske vi kan fly och bosätta oss på en annan himlakropp innan dess. Några kanske kan överleva och föröka sig igen därute. Men det får då inte bli en utrotning av människosläktet genom att förmågan till reproduktion försvinner. Om så finns ingen återvändo varken med DNA eller andra metoder.