Google

Translate blog

tisdag 6 december 2016

De finns under oss men kan finnas och trivas även på Mars

Bakterier kan leva där inget annat kan existera. Det finns de som lever långt under jordytan i en miljö som kan ses som omöjlig för liv.

Men här finns en bakterie som lever av järn. De andas järn och lever av det.

Det är ett slag av bakterie vilken skulle kunna leva på andra planeter och stortrivas på ex Mars.

Frågan är om de redan finns där eller liknande bakterier finns där, på eller under ytan.

En dag hoppas vi få svaret.