Google

Translate blog

torsdag 15 december 2016

Två år framåt och tre kometer ska passera. Allmänheten ombedes hjälpa till.

De närmsta två åren kommer tre kometer att passera i Jordens närområde. Inte med fara för Jorden men forskare önskar likväl få hjälp av allmänheten i form av dess amatörteleskop och den vägen få övervakning av dessa objekt när de passerar.

Amatörer kan se sken och uppföranden från platser på Jorden mot rymden där inga proffsteleskop kan se. Målet är att finna nya rön om rörelser och ljus från kometerna för att lära mer om dess banor och innehåll.


Det är kometerna med följande namn som kommer att passera oss 41P / Tuttle-Giacobini-Kresak i januari-juni 2017, 45P Honda-Mrkos-Pajdusakova vilken väntas i februari, mars 2017 och 46P / Wirtanen vilkens passage blir någon gång 2018.